CONSILIUL DE CONDUCERE STATUTUL ASOCIATIEI Cerere de aderare IMPRESSUM Media

Despre Noi

Uniunea Românilor din Germania se doreşte a fi atât o punte de legătură între comunitatea românească şi societatea germană, cât şi o modalitate firească de facilitare a schimburilor de idei între românii plecaţi temporar din ţară şi cei rămaşi acasă - un mijloc de a contribui la soluţionarea unor probleme practice şi doleanţe exprimate de comunitatea românească din Germania. 

Asociaţia sprijină şi promovează activităţile voluntare ale membrilor săi, fără deosebire de statut social sau apartenenţă religioasă, îndeosebi în ceea ce priveşte soluţionarea problemelor legate de integrare, de muncă şi de viaţa cotidiană în societatea germană. 

Uniunea Românilor din Germania dezvoltă proiecte de educaţie, artă, cultură, sănătate în cooperare cu instituţiile statului şi organizaţiile non-guvernamentale specializate din Germania şi România, sprijindind activităţi si proiecte de promovare a imaginii României în Germania.