UNIUNEA ROMÂNILOR DIN GERMANIA

RUMÄNISCHE UNION in DEUTSCHLAND

 

STATUT

 

Art. 1 Nume şi Sediu 

 1. Asociația poartă numele „Uniunea Românilor din Germania / Rumänische Union in Deutschland“. 

 1. Asociația va fi trecută în Registrul Asociațiilor de pe lângă Judecătoria München, după care poartă terminația „e.V.“ 

 1. Sediul Asociației este în orașul München. 

 1. Asociația poate înființa grupe regionale şi internaționale precum şi reprezentanţe generale în țara şi în străinătate.

 

Art. 2 Scop, obiective și sarcini

 1. Asociația „Uniunea Romănilor din Germania / Rumänische Union in Deutschland“ urmărește în mod direct şi exclusiv scopuri de interes public şi caritativ conform capitolului „Scopuri fiscale favorizate“ din Codul Fiscal. Asociația activează în mod altruist şi nu urmărește în prima linie scopuri economice. 

 1. Asociația are scopul de a reglementa întrebările legate de conviețuirea şi integrarea cetățenilor germani şi români în societatea europeană, ținând seama de aspecte legate de societate, aspecte sociale, științifice, bisericești şi de alte aspecte generale, luând în considerare experiențe practice. Asociația promovează identitatea culturală (Art. 52 II 1 Nr. 22 AO), acordând o atenție deosebită obiceiurilor tradiționale (§ Art. 52 Nr. 23 AO). 

 1. Scopul Asociației conform § 52 Codul Fiscal este:

 

Promovarea atitudinii internaționale, a toleranței în toate domeniile culturii și a înțelegerii internaționale (§ 52 II 1 Nr. 13 AO).

Promovarea artei și culturii (§ 52 II 1 Nr. 5 AO), a protecției monumentelor istorice şi a conservării acestora (§ 52 II 1 Nr 6 AO).

Promovarea angajamentului civic în scopuri non-profit, caritabile și ecleziastice (§ 52 II 1 AO Nr 25).

Promovarea științei și a cercetării (§ 52 II 1 Nr. 1 AO), a ajutoarelor pentru tineri și vârstnici (§ 57 II 1 Nr 4 AO) și promovarea educației şi a formării profesionale, inclusiv a ajutorului pentru studenți (§ 52 II 1 Nr 7 AO).

Promovarea sistemului sănătății publice, şi prin întreținerea de spitale în sensul § 67 AO (§ 52 II 1 Nr. 3 AO) precum și promovarea sistemului de medicină de urgenţă / de salvare din cazuri de pericol pentru viață (§ 52 II 1 AO Nr. 11).

Promovarea de ajutoare pentru victime ale persecuției politice, rasiale sau religioase, refugiați, expulzați, de etnici de origine germană, victime a unor procese civile, persoane cu handicap, precum și asistență pentru victimele infracțiunilor (§ 52 II 1 Nr. 10 AO).

Asociația susține promovarea și dezvoltarea la nivel național și internațional a drepturilor omului protejate constituțional.

Promovarea prevenirii criminalității (§ 57 II 1 Nr. 20 AO) și a grijii pentru deținuți și foștii deținuți (§ 57 II 1 Nr. 17 AO).  

 1. Asociația este neutrală din punct de vedere politic și ideologic. 

 1. Asociația se înțelege ca un reprezentant al intereselor persoanelor aflate în dificultate și defavorizate din Germania și România, și le ajută să depășească dificultățile sociale, financiare, juridice, de sănătate, mentale şi emoționale. 

 1. Asociația se dedică împreună cu membrii săi realizării unor scopuri sociale. Asociația vrea să protejeze demnitatea oamenilor și să promoveze conviețuirea solidară într-o lume deschisă, liberală. Membrii săi se angajează pentru o viață în pace, libertate și dreptate, nu numai în țările vizate Germania și România sau în Uniunea Europeană, ci în întreaga lume. Aceste obiective și implementarea lor sunt urmărite cu ajutorul angajaților full-time, dar şi de către voluntari. 

 1. Asociația își urmărește scopurile menționate în statut în special prin următoarele sarcini:

 

Asociația promovează coexistența și integrarea cetățenilor germani și români din țările respective prin întreținerea şi punerea la dispoziția cetățenilor de birouri de informare, care discută şi rezolvă problemele întâmpinate de membrii asociației, luând în considerare aspectele sociale, științifice, religioase și de altă natură, precum și mulți ani de experiență a membrilor săi activi. Dacă este cazul, asociația intermediază specialiști pentru servicii de consultanță de specialitate. Munca de informare a asociației se efectuează şi prin publicarea de lucrări tipărite și alte informații mass-media de toate tipurile, prin organizarea și desfășurarea de discuții și de diferite evenimente. Asociația stă ca un negociator și mediator în contact permanent cu autoritățile competente, în cazuri individuale. Asociația nu oferă consultanţă juridică, ea se înțelege ca un promotor, facilitator, tovarăș și susținător al membrilor săi. 

Promovarea și conservarea societății românești, a culturii și tradiției românești în Germania dar şi a societății germane, a culturii și tradiției germane în România, prin organizarea și desfășurarea de reuniuni educaționale, de informare și discuții și alte reuniuni în interesul înțelegerii reciproce în scopul eliminării prejudecăților existente. Asociația intenționează să sprijine dezvoltarea de asociații romanești în Germania susținând cooperarea lor, respectând în același timp autonomia fiecărei asociații. Se intenționează emiterea unui premiu cultural anual. Asociația promovează evenimente culturale, cum ar fi concerte, spectacole de teatru și coordonează evenimente corespunzătoare cu alte instituții de cultură, autorități ale statului, municipii, județe, etc. Asociația promovează anumite evenimente muzicale și literare pentru elevi și tineri. 

Asociația promovează o atitudine internațională, toleranță în toate domeniile culturii și înțelegerii internaționale (§ 52 II 1 AO nr 13) prin organizarea unor ședințe de informare împreună cu alte organizații similare, non-profit care urmăresc același scop Aceste evenimente au ca scop îmbunătățirea schimbului de informații dintre grupurile țintă pentru a extinde propriile lor orizonturi și, prin urmare, de a le aduce mai aproape unul de altul. Asociația își poate atinge scopul prin contribuții, donații bănești și în natură sau prin angajamentul personal a membrilor săi, în special prin parteneriate dar şi prin alte măsuri adecvate pentru a avea succes în cazuri individualizate. Asociația își atinge, printre altele, scopul prin organizarea de seminarii, conferințe, întâlniri și cu munca de public relations de orice fel, dar şi de sprijin financiar temporar al persoanelor vulnerabile cu domiciliul în ţară și în străinătate. 

Asociația promovează arta și cultura (Art. 52 II 1 Nr. 5 AO), protejează şi conservă monumentele istorice și de (Art. 52 II 1 Nr. 6 AO) dar şi obiceiurile tradiționale (Art. 52 II 1 Nr 22 AO) prin inițiativele independente și măsurile de promovare a conservării, explorării și întreținerii de monumente culturale din Germania și România, în calitate de martori şi experți în domeniul structural, tehnic, artistic și istoric ale celor două popoare. Asociația organizează evenimente informative, culturale şi alte evenimente educaționale, care au ca scop de a apropria cele două societăți civile prin schimbul de informații. Urmărind acest obiectiv, asociația se va angaja în limita posibilităților financiare pentru securizarea, restaurarea, conservarea și gestionarea proiectelor susținute de ea. Asociația se înțelege a fi un intermediar între proprietarii și utilizatorii de opere de artă, critici de artă, iubitorii de artă, monumente și autoritățile de protecție a monumentului, grupuri de interese, arhitecți, arhitecți peisagiști, profesioniști în construcții, meșteșugari și alți cetățeni interesați și autoritățile publice. Asociația promovează evenimente culturale, cum ar fi concerte, spectacole de teatru și evenimente coordonate corespunzătoare cu alte instituții de cultură, municipii, județe, etc. Asociația promovează în special evenimente muzicale și literare pentru elevi și tineri. 

Asociația promovează angajamentul civic în scopuri non-profit, caritabile și ecleziastice (Art. 52 II 1 AO nr 25) prin munca de informare şi educare. Aceste activități se efectuează prin publicarea de lucrări tipărite și alte informații mass-media de toate tipurile, dar şi prin organizarea și desfășurarea de discuții şi evenimente informative, a unor campanii de semnături și petiții. 

Promovarea științei și cercetării (§ 52 II 1 Nr. 1 AO), a ajutorării tinerilor și vârstnicilor (§ 57 II 1 Nr. 4 AO) și promovarea educației, a activităților pentru adulți și formarea lor profesională, inclusiv ajutorul studenților (§ 52 II 1 Nr 7 AO) se efectuează prin organizarea și implementarea unor cursuri de limbi străine, educație și formare profesională, precum și prin susținerea financiară a membri studenți în limita capacităților financiare ale organizației. Asociația cooperează în acest context cu organizațiile și instituțiile de știință și cercetare, educație, formare profesională și educație continuă, bunăstarea publică și voluntariat. Ca parte din proiectele aprobate de consiliu, Asociația promovează organizațiile care au cooperat. Asociația ajută studenții în găsirea de locuri de studii, burse, locuințe, stagii și locuri de muncă. 

Promovarea serviciilor de ajutorare ale tineretului se realizează prin promovarea și întreținerea de creșe, grădinițe, a caselor de copii care lucrează cu copii și tineri, în special cu copiii de origine imigrantă, dezavantajați social, handicapați, bolnavi sau copiii aparținând minorităților etnice. Asociația efectuează muncă de informare cu privire la şcoli şi cursuri de formare profesională, educație generală dar şi despre drepturile omului. Asociația oferă în cadrul activităților sale mijloace semnificative de petrecere a timpului liber, de îngrijire, educație, programe de asistenţă medicală, îngrijire şi sprijin pentru copii și tineri. Asociația sfătuiește părinții În materie de învățământ și își asumă tutela legală în cazuri individualizate. 

Promovarea sănătății publice și a sistemului de sănătate publică – chiar şi a spitalelor în sensul § 67 AO (§ 52 II 1 Nr. 3 AO) și promovarea sistemului SMURD de salvare faţă de pericole pentru viață (§ 52 II 1 Nr 11 AO) va urma inițial prin suportul financiar al facilităţilor de îngrijire a sănătății care angajează profesioniști vorbitori de limba germană şi romană. Asociația dorește să înființeze o rețea națională de medici cu un fundal de migrație și o pune la dispoziția persoanelor interesate. Un alt obiectiv al asociației este de a înființa şi a menține instituții medico-sanitare publice proprii. 

Promovarea unui sistem de ajutorare al victimelor persecuției politice, rasiale sau religioase, refugiați, de etnici germani expulzați, victime civile și al persoanelor cu handicap, precum și asistență pentru victimele infracțiunilor (§ 52 II 1 Nr. 10 AO) se realizează prin activitatea educațională al asociației. Asociația susține promovarea și dezvoltarea la nivel național și internațional, dar și protecția drepturilor omului protejate constituțional. Prin investigații proprii dar și prin acțiunile membrilor, sponsorilor și susținătorilor săi, asociația caută să prevină, să facă public şi să finalizeze – în măsura posibilităților sale - încălcări sau alte atacuri la adresa respectiv împotriva demnității umane. Asociația se implică în protecția individului, dar şi pentru implementarea ideii fundamentale că drepturile omului nu sunt supuse voinței guvernelor sau al organizațiilor individuale, drepturile omului fiind de aceea inseparabile. Asociația susține pe oricine pledează pentru o detectare atentă și susținută de încălcări ale drepturilor omului și, astfel, a demnității umane. Asociația activează la un nivel național și internațional, pentru a se asigura că toate societățile civile recunosc principiile generale de drept, să le respecte și să le urmeze în viața de zi cu zi. 

Promovarea prevenirii criminalității (§ 57 II 1 Nr. 20 AO) precum și grija pentru deținuți și foștii deținuți (§ 57 II 1 Nr 17 AO) se efectuează prin intermediul organizării de evenimente generale de prevenire a infracțiunilor, în strânsă colaborare cu autoritățile guvernamentale, precum și prin furnizarea de facilități de recreere și activități recreative pentru copii şi tineri cu origini străine. Mai mult, acest scop este realizat prin stabilirea și asigurarea unor condiții decente de detenție și asigurarea nevoilor de bază în perioada de detenție. De asemenea, asociația se implica în ajutorarea familiilor deținuților și reintegrarea socială a foștilor deținuți. Asociația încurajează, sprijină și însoțește atât arestații preventiv cât şi deținuții care își execută pedeapsa în ceea ce privește asigurarea unei apărări calificate și al exercitării drepturilor lor legale. Asociația susține părinții încarcerați în exercitarea dreptului lor de grijă părintească. Asociația în sine nu oferă consiliere juridică, ea se înțelege numai ca un promotor, facilitator, intermediar, tovarăș și susținător.  

Asociația dezvoltă și reprezintă poziții profesionale și profesioniste şi se opune evoluțiilor sociale și politice care conduc la discriminare sau excludere. 

Asociația promovează schimburile de experiență interdisciplinară și de dezvoltare al asociaților interculturale care lucrează la nivel regional, național și internațional prin intermediul grupurilor de lucru, al conferințelor și programelor de educație. 

Asociația susține şi dezvoltă politica socială prin preluarea responsabilității pentru dezvoltarea unei infrastructuri sociale adecvate și prin participarea activă la îngrijirea populației în domeniul social, educațional, educație, sănătate și locuri de muncă. Ea poate participa la sponsorizarea instituțiilor sociale. 

Asociația promovează cooperarea de lucru al profesioniștilor, instituțiilor și organizaților interculturale la nivel regional, național și internațional. Asociația contribuie la recrutarea personalului / angajaților pentru îndeplinirea sarcinilor sociale, dar și al altor sarcini și contribuie la calificarea lor, prin instruire, educație și formare profesională continuă. 

Cooperare și colaborare la nivel internațional. 

Consilierea membrilor asociaţiei cu privire la dezvoltarea și implementarea proiectelor. 

Consilierea membrilor asociaţiei cu privire la rezolvarea problemelor practice. 

Colaborarea şi participarea în alte organizații şi asociații. 

Organizarea și implementarea de evenimente informative de specialitate, care sunt adecvate de a promova obiectivele asociației. 

Asociația organizează și desfășoară activități de formare profesională sau alte cursuri atât în ţară cât și în străinătate. 

Asociația încurajează, sprijină și cooperează cu partenerii interni şi externi pentru a ajuta persoanele afectate de crize de diferite tipuri și sărăcie. 

Asociația poate activa şi prin strângerea de fonduri pentru a atinge scopuri fiscale privilegiate de către o altă asociaţie privilegiată fiscal, organism public sau altă organizație non profit. 

 

Art. 3 Calitatea de membru al Asociației 

 1. Membru al Asociației poate deveni orice persoană fizică sau juridică, care dorește şi poate să sprijine și să promoveze obiectivele asociației. Calitatea de membru poate fi dobândită, de asemenea, şi de cetățenii altor state. 

 1. Asupra cererii scrise de aderare decide Consiliul Director. Nu există nici un drept la aderare. Respingerea cererii de aderare de către Președintele Consiliului Director este definitivă şi nu trebuie motivată.

 2. Pentru minori, cererea de aderare se va depune de către reprezentantul legal al acestora. 

 1. Fiecare membru are obligația de a promova interesele Asociației, de a contribui, pe cât este posibil, la activitățile Asociației şi să plătească cotizaţiile sale. 

 1. Asociația întreține un registru al membrilor. Este posibil ca orice persoană fizică sau juridică să se alăture ca şi membru activ sau pasiv. Persoanele care sprijină în mod financiar asociația, fără a fi membri, sunt menționate ca promotori și sunt gestionați într-un registru adecvat. Sponsorii nu au drept de vot și nu participă la adunările generale. 

 1. Renunțarea la calitatea de membru / Retragerea din Asociație este permisă în orice moment, cu respectarea unui termen de retragere de două luni, la sfârșitul anului calendaristic. Renunțarea / Retragerea trebuie să se explice în scris şi trebuie adresată Consiliului Director. 

 1. Calitatea de membru obligă la plata taxei de admitere şi a cotizaţiei de membru stabilită de Adunarea Generala. Cotizația de membru este scadentă imediat după aderare, respectiv pe 01. ianuarie al fiecărui an. 

 1. Membrii au dreptul la rambursarea cheltuielilor efectuate în exercitarea activității de voluntariat în numele asociației. 

 1. Rambursarea cheltuielilor (de ex. Cheltuieli de deplasare etc. ) pentru un proiect necesită aprobarea prealabilă al Președintelui. Rambursarea cheltuielilor se efectuează numai după prezentarea facturilor sau chitanțelor în original. 

 1. Consiliul Director poate exclude un membru din Asociație în cazul în care membrul nu a plătit cotizaţia de membru pentru anul anterior, cu toate că a fost somat de cel puțin două ori să plătească cotizaţia de membru restantă, sau pentru nerespectarea prezentului statut şi a regulamentului interior, sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicia reputația, interesele morale sau materiale ale Asociației. Persoanele care sunt excluse din Uniune au dreptul de a ataca decizia prin cerere scrisă adresată Consiliului Executiv. Invocarea Consiliului Executiv are efect suspensiv. Solicitarea trebuie făcută în scris, în termen de 4 săptămâni de la notificarea deciziei de către Consiliul Director. 

Consiliul Director poate lua măsuri provizorii împotriva membrului, în scopul prevenirii excluderii din Asociație. Împotriva măsurii provizorii poate fi solicitată în scris, în termen de 4 săptămâni de la notificarea deciziei Consiliului Director, decizia Consiliului Executiv. Cererea se depune la Consiliul Director. 

Decizia Comitetului Executiv nu poate fi contestată. 

 1. Calitatea de membru se pierde prin deces sau prin încetarea existenţei persoanei juridice. 

 1. Membrii care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra avutului social. 

 1. La propunerea membrilor Consiliului Director, Adunarea Generală poate oferi titulatura de membru onorific pe viață. Membrii de onoare sunt scutiți de obligația de a plăti contribuții. Calitatea de Membru de Onoare poate fi retrasă în cazurile în care Membrul de Onoare s-a făcut vinovat de acțiuni grave împotriva Asociației, de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociației.

  

Art. 4 Organele de conducere, administrare şi control 

Organele de conducere ale Asociației sunt: 

 1. Adunarea Generală

 2. Consiliul Director

 3. Consiliul Executiv

 

Art. 5 Atribuțiile Adunării Generale 

Atribuțiile Adunării Generale sunt: 

 1. Adunarea Generală decide cu privire la toate întrebările fundamentale care intră în sfera de competență a Asociației. 

 1. Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director şi al Consiliului Executiv. 

 1. Primirea, analiza / dezbaterea și aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Director. 

 1. Alegerea şi revocarea Cenzorilor. 

 1. Stabilirea cotizației de membru. 

 1. Decide asupra aprobării şi modificării statutului şi al actului constitutiv, precum şi despre dizolvarea şi lichidarea Asociației. 

 1. Împuternicirea Comitetului Executiv de a îndeplini anumite sarcini care sunt supuse conform nr. 1 competenţei Adunării Generale. 

 1. Decide asupra regulilor electorale pentru alegerea Consiliului Director şi al Consiliului Executiv. 

 1. Numirea membrilor de onoare ai Asociației. 

 1. Aprobarea bugetului și primirea raportului anual și al oricăror altor rapoarte ale Consiliului Director. 

 1. Descărcarea de gestiune a Consiliului.

  

Art. 6 Convocarea Adunării Generale 

 1. Adunarea Generală se întrunește anual în sesiune ordinară. O sesiune extraordinara poate fi convocată dacă două treimi din membrii Comitetului Executiv sau o zecime dintre membrii Asociației solicita acest lucru în scris, cu precizarea scopului și al motivelor pentru cerere. În plus, Adunarea Generală trebuie să fie convocată în cazul în care trebuie rezolvate probleme importante de competenta Adunării Generale şi care nu suferă amânare. 

 1. Adunarea Generală se convoacă de către Președinte. Convocarea Adunării Generale se face în scris, cu cel puțin patru săptămâni înainte de data desfășurării adunării. La respectarea acestui termen se poate renunța doar în cazuri urgente. În convocare se vor preciza ziua, ora şi locul unde se desfășoară ședința Adunării Generale, precum şi ordinea de zi. 

 1. Adunarea Generală va fi convocată în scris, invitația fiind trimisă la ultima adresă cunoscută a membrilor, precizând ordinea de zi. Membrii care au făcut cunoscută Asociației o adresă de e-mail pot fi notificați prin e-mail la această adresă, de asemenea, descărcate electronic, prin e-mail la ultimul notificată în scris adresa de e-mail, în cazul în care membrul nu a comunicat altceva în scris altfel. Termenul de citație începe cu ziua următoare trimiterii scrisorii de invitație. 

 1. În perioada de timp dintre Adunările Generale, Consiliul Director poate sa obțină – cu aprobarea Consiliului Executiv al Consiliului – o decizie a acesteia prin contactarea scrisă (e-mail / scrisoare / fax) a membrilor asociației. Pentru acest gen de decizie, dispozițiile articolului 7 alineatul 2 și 3 cu privire la cvorumul necesar pentru validarea deciziilor Adunării Generale se aplică în mod corespunzător.

Art. 7 Hotărârile Asociației 

 1. Membrii Asociației pot deveni solicitanți din diferite țări. Limba oficială a Asociației sunt limba germană și română. Versiunea germană a documentelor este singura valabilă în toate problemele juridice și fiscale din Germania. Grupurile internaționale şi reprezentanţele din străinătate trebuie să respecte atât acest statut cât și legile ţării în care activează. 

 1. Cererile / moțiunile trebuie să ajungă la Consiliul Director cel târziu cu 12 de săptămâni înainte de ziua desfășurării Adunării Generale. Cererile trebuie să fie notificate în ordinea de zi sau dezbătute în cadrul Adunării Generale. Cererile spontane/ nesolicitate pot fi făcute/ depuse la Consiliul Director în vederea dezbaterii, dacă acestea sunt semnate de douăzeci de membri și dacă majoritatea simplă a Adunării Generale este de acord cu includerea lor în ordinea de zi. Cererea de includere pe ordinea de zi va fi tratată ca un punct de ordine. 

 1. Orice adunare generală în sesiune ordinară are un cvorum de decizie, indiferent de numărul membrilor prezenți. Hotărârile Adunării Generale se iau cu o majoritate simplă a voturilor exprimate (jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți), cu excepția cazurilor prevăzute altfel în acest statut. În caz de egalitate, moțiunea este respinsă. 

 1. Participarea a cel puțin jumătate din membrii și o majoritate de patru cincimi (4/5) din voturile exprimate sunt necesare pentru aprobarea de rezoluții cu privire la următoarele aspecte:

 • Modificări ale Statutului Asociației
 • Schimbarea scopului Asociației
 • Dizolvarea Asociației
 • Revocarea prematură a Consiliului Director, al Comitetul Executiv sau al unuia dintre membrii săi. 
 1. Participarea a cel puțin jumătate dintre membri nu este necesară atunci când este vorba de modificări care sunt solicitate de o instanță sau de către autoritatea fiscală competentă. 

 1. Fiecare membru nu poate reprezenta în sesiunea Adunării Generale decât un singur alt membru al acesteia. Procura de reprezentare trebuie să fie în scris. 

 

Art. 8 Proces-verbal 

 1. Despre ședințele Adunărilor Generale se întocmește un proces-verbal care conține locația și ora ședinței, numărul de membri prezenți, ordinea de zi dezbătută, rapoartele / comunicatele Consiliului Director, cererile depuse, deciziile luate şi cvorumul de voturi obținut. 

 1. Procesul-verbal se semnează de către Președinte, Secretar și alți doi participanți la sesiune. 

 1. Procesul verbal se întocmește de către Secretar, în absența acestuia, de persoana numită de către Adunarea Generală. 

 1. Limba oficială a Asociației sunt limba germană și română. Versiunea germană a documentelor este singura valabilă în toate problemele juridice și fiscale din Germania. Grupurile internaționale şi reprezentanţele din străinătate trebuie să respecte atât acest statut cât și legile ţării în care activează.

  

Art. 9 Constituirea Consiliului Director 

 1. Consiliul Director este format din patru până la opt membri, şi anume primul președinte (Președinte), al doilea președinte (Vicepreședinte), Trezorierul, Secretarul și până la alți patru membri consultanți.  

 1. Membrii Consiliului Director sunt aleși de către Adunarea Generală pentru un mandat de cinci ani. Realegerea lor este permisă. Membrii Consiliului Director sunt obligați să-şi continue activitățile până la preluarea funcției de către succesorii lor. 

 1. În cazul în care un membru al Consiliului Director părăsește prematur sau este revocat din funcție conform prevederilor acestui statut, Comitetul Executiv alege un succesor din rândul membrilor săi. 

 1. Consiliul Director își stabilește regulamentul de procedură. 

 1. Eligibili sunt numai membri asociației.

 

Art. 10 Atribuțiile Consiliului Director 

 1. Consiliul Director este responsabil pentru toate activitățile care nu sunt atribuite prin statutul actual unui alt organ de conducere al Asociației.

 2. Președintele Asociației este reprezentantul suprem al asociației. El va îndeplini sarcinile care îi sunt conferite prin lege, Adunarea Generală sau Consiliul Director. 

 1. Președintele reprezintă Asociația în instanță și în toate actele civile ale Asociației. Președintele poate reprezenta Asociația singur, în lipsa lui acest drept ii revine Vicepreședintelui. În absența lor, Asociația va fi reprezentată de alți doi membri ai Consiliului Director, şi anume împreună. Imposibilitatea de reprezentare și motivul ei se înregistrează. 

 1. Consiliul Director va pregăti ședințele și deciziile Comitetului Executiv. Rolul său este îndeosebi următorul: 

 • Convocarea și pregătirea Adunărilor Generale, inclusiv stabilirea agendei

 • Executarea hotărârilor Adunării Generale

 • Administrarea bunurilor Asociației și pregătirea raportului anual

 • Planificarea bugetului Asociației

 • Planificarea, pregătirea și punerea în aplicare a activităților naționale și internaționale ale Asociației

 • Punerea în aplicare a deciziilor adoptate de Comitetul Executiv 

 1. Președintele întreprinde măsurile necesare în caz de urgență, atunci când o decizie a organului competent nu poate fi obținută în timp util. După aceea, Președintele trebuie să informeze imediat instituția competentă cu privire la măsurile luate. Președintele se ocupa de activitățile curente ale Asociației între ședințele Consiliului Director. 

 1. Consiliul Director este autorizat să delege îndeplinirea atribuțiilor sale altor organe sau împuterniciți. 

 1. Consiliul Director este obligat să prezinte în mod regulat - cel puțin la intervale de jumătate de an - Consiliului Executiv un raport despre activitățile sale în curs de desfășurare. 

 1. Președintele reprezintă Asociația în materie de angajare și încetare a contractelor de muncă ale membrilor Consiliului Director şi ale celorlalți angajați ai Asociației. 

 1. Președintele Asociației necesită aprobarea prealabilă a Consiliului Director pentru a încheia următoarele tranzacții legale, dacă nu sunt deja decise în planul de management și depășesc sfera de activitate a administrației curente:

 • Achiziția, grevarea și vânzarea drepturilor funciare și a terenurilor;

 • Efectuarea de lucrări de construcții și alte achiziții similare;

 • Contractare de împrumuturi și credite;

 • Acordarea de credite către terți și furnizarea de garanții;

 • Înființarea de firme, stabilirea de participațiuni și a investițiilor în firme de drept privat sau alte organisme / instituții;

 • Încheierea altor acorduri / contracte care duc la obligații de drept ale Asociației. Cu privire la obligațiile contractuale de durată sunt decisive perioada contractului și obligația totală de plată. 

 

Art. 11 Deciziile Consiliului Director 

 1. Consiliul ia decizii în cadrul reuniunilor Consiliului Director sau prin corespondență. 

 1. Ședințele consiliului trebuie convocate în scris, telefonic sau personal de către Președinte, în lipsa acestuia, de către Vicepreședinte, cu un preaviz de o săptămână. Nu este necesară precizarea unei ordini de zi.. Președintele de ședință este Președintele Asociației, iar în lipsa acestuia Vicepreședintele. 

 1. Consiliul Director are un cvorum de decizie în cazul în care cel puțin doi membri sunt prezenți la ședință. Consiliul Director decide cu o majoritate simplă a voturilor exprimate. În caz de egalitate, votul exprimat de Președintele de ședință decide. 

 1. Despre ședințele Consiliului Director se întocmește un proces verbal care conține locația și ora ședinței, numărul şi numele membrilor prezenți, ordinea de zi dezbătută, deciziile luate şi cvorumul de voturi obținut. Protocolul este utilizat pentru scopuri probatorii. 

 1. O hotărâre poate fi luată în scris, în cazul în care toți membrii Consiliului Director sunt de acord cu decizia. 

 

Art. 12 Constituirea Comitetului Executiv 

 1. Comitetul Executiv este format din membrii Consiliului Director și în măsura în care este posibil, a câte unui reprezentant al grupurilor regionale și naționale, reprezentanții domeniilor de activitate și un reprezentant al fiecărui grup de lucru recunoscut de către Adunarea Generală. 

 1. Reprezentanții domeniilor de activitate trebuie să reprezinte, în măsura în care este posibil, următoarele profesii și specialități:

 • Avocatura

 • Științe juridice

 • Administrație publică

 • Educație

 • Biserică

 • Științe sociale

 • Medicină

 • Justiție / Administrația penitenciarelor

 • Psihiatrie/Psihologie

 • Poliție

 

Art. 13 Atribuțiile Consiliului Executiv 

 1. Comitetul Executiv trebuie să decidă asupra tuturor întrebărilor fundamentale care intră în sfera de activitate al Asociației, cu excepția cazurilor în care este necesară convocarea unei Adunări Generale. Comitetul Executiv în exercițiu are în special următoarele atribuții:

 • decide asupra planului de buget / de afaceri anual al Asociației

 • stabilește și aprobă înființarea de grupuri de lucru și comisii

 • aprobă înființarea de grupuri naționale și regionale ale Asociației

 • stabilește locația biroului Asociației şi stabilește data, locul și ora unde are loc ședința Adunării Generale

 • decide asupra apelului împotriva deciziilor Comitetului Director de a exclude un membru

 • suplimentarea Consiliul Director, în cazul articolului 9 alineatul 3 până la următoarea Adunare Generală. 

 1. Comitetul Executiv este valabil constituit dacă sunt prezenți jumătate din membrii săi. Deciziile sunt luate prin majoritate simplă. în caz de egalitate, moțiunea este respinsă. Consiliul Director poate provoca decizii ale Comitetului Executiv, în cazuri urgente, prin voturi exprimate în scris, în cazul în care nici un membru al Comitetului Executiv nu contrazice această procedură.

  

Art. 14 Grupuri de lucru şi comisii de specialitate

 1. Comitetul Executiv poate înființa comisii de specialitate care să dezbată prioritățile tematice. 

 1. Grupuri de lucru ale reprezentanților domeniilor de activitate pot fi înființate cu aprobarea Comitetului Executiv.

  

Art. 15 Rambursarea cheltuielilor

 

 1. Consiliul Director poate primi o remunerație rezonabilă pentru activitățile sale. 

 1. În scopul de a îndeplini sarcinile de management și de a gestiona biroul Comitetului Director, Consiliul Director este autorizat să angajeze în cadrul condițiilor economice și a situației bugetare angajați full-time. Dreptul de conducere (directivă) îl are Primul Președinte. 

 1. În plus, membrii și personalul Asociației au dreptul de a cere rambursarea cheltuielilor în conformitate cu § 670 BGB, şi anume a cheltuielilor suportate de ei în cadrul activităților pentru Asociație. Membrii și personalul trebuie să respecte Principiul de cumpătare. Consiliul Director poate impune prin decizie proprie rambursarea paușală a cheltuielilor. 

 1. Cererea de rambursare a cheltuielilor poate fi depusă doar în termen de șase luni de la înființarea dreptului. Restituirile se acordă numai în cazul în care vor fi prezentate cheltuieli cu documente și declarații verificabile. 

 1. Detaliile pot fi reglementate de normele financiare ale Asociației.

 

Art. 16 Bugetul Asociației

 1. Bugetul Asociației trebuie să echilibreze veniturile și cheltuielile. 

 1. Bugetul Asociației este stabilit de către Comitetul Executiv. 

 1. Situațiile financiare anuale trebuie să includă un bilanț cu prezentarea de venituri și cheltuieli și sunt supuse revizuirii anuale de către casier și auditorul financiar. 

 1. Anul financiar este anul calendaristic. 

 

Art. 17 Trezorierul şi Auditorul financiar

 1. Adunarea Generală alege cate un trezorier și un auditor financiar pentru o perioadă de doi ani. Ei nu pot fi membri ai Comitetului Executiv. 

 1. Trezorierul şi auditorul financiar verifică anual, cel târziu pana pe data de 30.06. unui fiecare an, regularitatea şi legalitatea contabilității și utilizarea fondurilor asociaţiei.

 

Art. 18 Grupurile regionale și internaționale 

 1. Asociația susține asocierea de membri în grupurile locale, regionale și internaționale, astfel încât obiectivele Asociației să fie promovate şi la acest nivel. 

 1. Asocierea de membri individuali în grupuri regionale, naționale și internaționale necesită aprobarea Comitetului Executiv. Grupurile regionale se organizează sub forma unei asociații fără personalitate juridică. Statutul și activitățile grupurilor regionale trebuie să se conformeze prezentului statut. Asociația are dreptul de a revizui contabilitatea şi documentele fiscale ale grupurilor regionale, naționale și internaționale. 

 1. Grupurile regionale, naționale și internaționale trimit câte un reprezentant în Comitetul Executiv. 

 1. Grupurile regionale, naționale și internaționale sunt obligate să transfere o treime din veniturile lor (de ex. venituri din amenzi contravenționale) către Asociația „Uniunea Romanilor din Germania e.V.” Această obligație fiscală nu se aplică în cazul în care venitul anual în numerar al unui grup regional sau național este de până la suma de 2.000, - €, obligația se aplică numai pentru suma excedentă. Obligația fiscală este nelimitată atunci când grupul regional sau național, dispune la sfârșitul anului calendaristic un depozit bancar de mai mult de 5.000, - €. 

 

Art. 19 Responsabilitatea Asociației 

 1. Membri voluntari şi membri comitetului executiv ale căror remunerație nu depășește € 500.00 în decursul anului, răspund pentru prejudiciile aduse membrilor și Asociatei în îndeplinirii activității de voluntariat sau al altor activități în numele Asociației doar pentru cazurile de intenție și neglijență gravă. 

 1. Asociația nu este răspunzătoare membrilor Asociației pentru prejudiciul cauzat de neglijență proprie în timpul utilizării de echipamente sau instalații ale Asociației sau în timpul evenimentelor organizate de Asociație, dacă astfel de prejudicii nu sunt acoperite de polițele de asigurare ale Asociației. 

 

Art. 20 Protecția datelor 

 1. Pentru a îndeplini obiectivele Asociației, datele personale despre circumstanțele personale și faptice ale membrilor săi vor fi stocate, transmise şi modificate în conformitate cu prevederile legale din Legea federală privind protecția datelor (BDSG). 

 1. Fiecare membru are dreptul de a:

 • obține informații cu privire la datele stocate referitoare la persoana sa;

 • cere corectarea datelor cu caracter personal stocate, în cazul în care acestea sunt inexacte;

 • blocarea datelor cu caracter personal stocate, dacă nu se poate constata/ determina acuratețea sau incorectitudinea acestora

 • Ștergerea datelor cu caracter personal stocate, dacă stocarea lor era inadmisibilă.

 

Art. 21 Utilitatea publică (Scopul caritabil)

 1. Asociația „Uniunea Romanilor din Germania / Rumänische Union in Deutschland“ este o organizație nonguvermanentală, fără scop lucrativ, care urmărește în mod direct şi exclusiv scopuri de interes public şi caritativ conform capitolului „Scopuri fiscale favorizate“ din Codul Fiscal German. Asociația activează în mod altruist în folosul comunității locale şi nu urmărește în primul rând scopuri economice. Ea desfășoară activitatea în conformitate cu legile ţării şi prezentul statut.

 2. Fondurile Asociației pot fi utilizate numai în scopurile şi pentru atingerea obiectivelor menționate în acest statut. Membrii asociaţiei nu primesc nici o remunerație din fondurile Asociației. 

 1. Asociația nu poate favoriza nici o persoană prin cheltuieli care sunt străine scopurilor Asociației, sau prin remunerații disproporțional de mari. 

 1. Asociația este neutrala din punct de vedere politic și ideologic.

 

Art. 22 Dizolvarea şi lichidarea Asociației 

 1. Dizolvarea asociației poate fi decisă numai într-o Adunare Generală convocată în acest scop. 

 1. Pentru a dizolva Asociația, este necesară o majoritate de patru cincimi din totalul voturilor exprimate de Adunarea Generală.

 2. Lichidatori sunt Președintele şi Vicepreședintele Asociației, ca şi lichidatori cu împuternicire de reprezentare individuală, cu excepția cazului în care Adunarea Generală decide altfel.

 3. În cazul dizolvării Asociației, a retragerii calității de persoană juridică sau în cazul imposibilității reale de a atinge scopul şi obiectivele menționate în acest statut, bunurile cuprinse în patrimoniul acesteia şi rămase ca urmare a lichidării se vor transmite către Lebenshilfe für Behinderte der Region 10 e.V., Am Franziskanerwasser 22, 85053 Ingolstadt, fondurile trebuind să fie utilizate direct și exclusiv în scopuri caritabile, de binefacere sau religioase, în special prin promovarea și menținerea de grădinițe, case de copii şi tineret. 

 1. Deciziile cu privire la utilizarea viitoare a patrimoniului asociației pot fi puse în aplicare numai după aprobarea acestora de către autoritatea financiară competentă.

  

 

München, den 11.10.2013